Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO)

17/06/2018

Published by

Szanowni Państwo!

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) przekazujemy, że Auto-Nadwozia Bednarczyk Sp. j. ma w swoich zasobach Pani/Pana dane osobowe. Są to dane związane z faktem bycia przez Panią/Pana pracownikiem firmy współpracującej z naszą firmą.

W ramach realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że:

1) Auto-Nadwozia Bednarczyk Sp. j. z siedzibą w Wojcieszynie 50C 24-200 Bełżyce posiada Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny/adres firmy, adres e – mail, nr telefonu).

2) Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych przedsiębiorstwa na rzecz którego wykonuje Pani/Pan działalność zawodową).

3) Wskazane w pkt 1 dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Auto-Nadwozia Bednarczyk Sp. j. dla celów związanych z działalnością biznesową Spółki w obszarze handlowo-produkcyjnym. Dane te wykorzystywane są w szczególności do przekazywania Pani/Panu materiałów informacyjnych dotyczących oferty handlowej, realizacji zamówień i odpowiedzi na Państwa zapytania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. Auto-Nadwozia Bednarczyk Sp.j.) niezbędnym do wykonywania przez Spółkę działalności zgodnie z należytymi standardami.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania przez Panią/Pana działalności zawodowej bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

6) Dane osobowe są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7) Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze i w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych.

8) Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorującym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Auto-Nadwozia Bednarczyk Sp. j.) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: marketing@autonadwozia.com, telefonicznie na numer: 81 516 23 53  lub pocztą na adres siedziby spółki: Wojcieszyn 50C 24-200 Bełżyce