POLITYKA JAKOŚCI

 

Głównym celem firmy AUTO-NADWOZIA Bednarczyk Sp. jawna jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, oraz zgodność działań z wymaganiami zewnętrznymi.

Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych klientów i innych stron zainteresowanych, oferując klientom wyroby i usługi spełniające ich wymagania.

Nasze produkty i usługi realizowane są w centrali firmy w Wojcieszynie 50C k/Lublina, ze szczególną troską o wysoką ich jakość, zdrowie pracowników i środowisko naturalne.

Dążymy do wzrostu zaufania i zadowolenia naszego Klienta przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy.

 

Skuteczną realizację Polityki naszej firmy uzyskujemy poprzez:

  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10
  • funkcjonowanie firmy w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
  • realizację produkcji i usług zgodnie z jakością oczekiwaną przez Klienta oraz z rosnącymi ich wymaganiami,
  • minimalizację kosztów z jednoczesnym wyborem dostawców gwarantujących materiały i usługi o wymaganej jakości,
  • dążenie do terminowej i rzetelnej realizacji zamówień,
  • badanie i analizowanie satysfakcji Klientów w celu minimalizowania reklamacji,
  • stałe doskonalenie komunikacji z klientem i zainteresowanymi stronami,
  • podnoszenie kompetencji całej załogi i zaangażowanie ich w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

 

Utrzymując i doskonaląc system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań ukierunkowanych na zadowolenie Klienta.

 

Jako Właściciel deklaruję, że zapewniam zasoby i środki niezbędne do realizacji powyższej polityki.

Właściciel

Tadeusz Bednarczyk

Auto Nadwozia 9 wymiana, 2023